پایان کلاس هفتم

و اما امروز آرش آخرین امتحان کلاس هفتم را آرش داد و تعطیلات تابستانی‌ش به صورت رسمی شروع شد. امسال اولین سالی بود که من کامل رهاش کردم و گذاشتم خودش برای امتحانات درس بخواند. امیدوارم که نتیجه‌ی خوبی بگیره.

ماه رمضان امسال مدارس از 8 صبح بود تا 1:35 بعدازظهر. برای همین این ماه آخر آرش زود تعطیل می‌شد و می‌رفت استخر. هر روز تا 5 هم شنا داشت.

/ 0 نظر / 111 بازدید