سال نو مبارک

اسفند رو به پایان است
وقت کوچ کردن به فرودین است
وقت بخشیدن و صاف کردن دل
پس مرا ببخش : اگر سهواً با نگاهی یا صدایی یا زبانی بر دلت ترکی انداخته ام . . .

سال نو مبارک قلب

/ 0 نظر / 9 بازدید