چهارشنبه سوری

برای چهارشنبه سوری با هیراد کوچولو اینا و اوستا اینا رفتیم یک جایی توی جبل علی که ایرانیها آنجا مراسم برگزار میکردند. با وجود آن همه سرو صدا و انفجار و بزن و بکوب شیطونکهای ما هفت پادشاه را خواب بودند. خواب

آرش که تا صبح روز بعد خوابید. از خود راضی

/ 0 نظر / 5 بازدید