امتحانات

امتحانهای آرش بالاخره فردا تمام میشه. قلب امتحان دیکته آخرین امتحان است و دیگه میره تا امتحانهای آخر ترم دوم.

ناخن سیاه شده آرش هم افتاد و دستش به حالت عادی برگشت.

تولد آرشم خیلی نزدیک شده  متفکر طبق آخرین توافق دو جانبه قرار شد تولدش را تهران تو ایام عید با اقوام جشن بگیریم. اینجا هم دو سه تا از دوستان را دعوت میکنیم و جشن کوچولویی با هم میگیریم. یک کم تولد بازی میکنیم. ماچ البته اگه تا آن موقع نظرش عوض نشه چشمک

/ 0 نظر / 5 بازدید