خدایا شکرت

خدا را صد هزار مرتبه شکر خطر از بیخ گوش که نه چشم آرشم دیروز گذشت. جریان از این قرار بوده که راشد همکلاسی شیطون آرش دیروز با مداد زیر چشم آرش یک خط نسبتاً بلند ایجاد کرده فقط خدا خیلی بهمون رحم کرده که مداد توی چشمش نرفته فقط شب عیدی شیطونکم مارک دار شد.

یکی دو هفته پیش هم همین راشد خان مداد را فرو کرده بود تو دست آرش که آن هم شکر خدا به خیر گذشته بود و فقط یک نقطه قرمز روی دستش ایجاد شده بود.

امروز رفتم سراغ معلمش و ازش خواهش کردم که اگه میشه جای آرش را عوض کنه تا کمتر با راشد درگیری داشته باشه حالا باید ببینیم چی میشه؟!!

پ.ن: حقیقت ماجرا امروز در هاله ای از ابهام فرو رفت!!!! معلم آرش گفت: که آرش گفته کار راشد نیست. حالا عصری باید از موضوع سر در بیارم!!! متفکر

/ 0 نظر / 5 بازدید