گزارش سفر = شماره چهار

فرشته کوچولوی مامان قلب

کماکان مشغول دید و بازدید هستیم و تعطیلاتمون مثل برق و باد داره تمام میشه دل شکسته

پارسا و پویا از شمال برگشتند و روز شنبه با آرش در منزل مامانی ثریا گردهمائی تشکیل دادند و همه را حسابی کلافه کردند. اینجا سه تائی توی حمام مخفی شده بودند مثلاً زبان

یکشنبه صبح: آرش و آوا ِ عمه شیما

یکشنبه شب: (مهمانی منزل محبوب خانم) پارسا و آرش و بابابوی مهربان ماچ

علیرضا و آرش و پارسا و پویا

دالتونهای بلا ماچ

دوشنبه صبح (عکاسی افشین) : آرش فارغ التحصیل زبان

دوشنبه شب هم مهمانی رفتیم منزل مامان مهشید بردیا جون کرج که عکسی موجود نمیباشد.

بعد هم از آنجا رفتیم منزل خاله نازی تا عصر روز بعد آنجا بودیم و بعد هم رفتیم  مهمانی منزل نازنین فاطمه جون.

آرش و نازنین فاطمه جون ماچ

و اینهم تصاویری از شیطونک بازی وروجکهای ما

ماهی بازی آخ

بپر بپر بازی از خود راضی

/ 0 نظر / 7 بازدید