آرش بیمار

وروحک ما سه روزه که با تب وحشتناک 40 درجه دست به گریبان است که با هیچ چیزی هم پائین نمیاد. تا دم صبح هذیان میگه،به نوبت، یکی فارسی. یکی انگلیسی. دیشب هم خنده ام گرفته بود هم گریه.

پنجشنبه دکتر بردم گفت ویروسی است و دوره اش حداقل 5 روز است. خداکنه زودتر این تب لعنتـی بره که بدجور داره اذیتمون میکنه. حسابی هم بی اشتها شده. دل شکستهکلافه

/ 0 نظر / 5 بازدید