مامان آرزوی خانه دار

در ابتدای سال 1389 توفیق اجباری شامل حال مامان آرزو شد و بعد از بیشتز از سیزده سال کار مداوم و پیوسته به مقام خانه داری نائل گردید. متفکر

الان من و وروجک هر دو داریم نهایت استفاده را از این روزهای عزیز میکنیم تا دوباره قسمت بشه و برم سر یک کار جدید و مناسب انشاءالله. خیال باطل

یکشنبه که مدرسه آرش تعطیل بود من و آرش، دوتائی رفتیم پیش اوستا جون و خاله مرجان. شیطونکها شنا کردند، کارتون دیدند، نقاشی کشیدند، بازی کردند البته اصلاً هم مشاجره نکردند دروغگو بعد هم چون باباجلال بدجوری سرماخورده بود و گلودرد داشت، رفتیم دانشگاه دنبالش و همگی با هم برگشتیم خانه. ماچ

/ 0 نظر / 6 بازدید