نکته روز

گاهی آدم ها آن قدر زود عوض می شوند، آنقدر زود که تو فرصت نمی کنی به ساعتت نگاهی بیندازی و ببینی چند دقیقه بین دوستی ها تا دشمنی ها فاصله افتاده است !!!! دل شکسته

/ 0 نظر / 5 بازدید