واي چقدر بلال خوشمزس!!!!

باورم نميشد كه توي اين فصل بلال آن هم از نوع شيريش كه بشه كبابش كرد٬ پيدا بشه ولي خوب ميدان تجريشه ديگه! همه چي آنجا پيدا ميشه! جاي همتون خالي 15.gif آرشم مثل من عاشق بلاله. فقط سر و وضعش را با دقت ببينيد 18.gif نيم ساعت طول كشيد تا من تونستم سر و صورتش را تر و تميز كنم و براش مسواك بزنم تا بلال از لاي دندوناش بياد بيرون 04.gif 

خوش خواب كوچولو!!

خوشخواب كوچولو 06.gifامروز صبح گرم و نرم توي ني ني لاي لايش خوابيده بود و آماده بود كه ببريمش خانه خاله نازي كه ناگهان يك پرش جالب انجام داد و به صورتي كه ملاحظه ميفرمائيد تغيير وضعيت داد و انگار نه انگار كه اتفاقي افتاده٬ همانطور به خواب شيرين صبحگاهيش ادامه داد. 35.gif من كه گفتم الانه كه خوش به حال خاله نازي بشه و آرش خان را صبح كله سحر بيدار تحويل بگيرند ولي شكر خدا به خير گذشت و آقا خواب تشريف بردند. 41.gif

پ.ن: ديشب داشتم به آرش شام ميدادم همزمان خاله فهيمه يك عدد از ماكاروني هاي توي قابلمه را با دست برداشتند و خوردند. يكدفعه ديدم آرش ميگه: خاله فهيمه 23.gifبا دست نه!؟!! با چنگال 43.gif الهي فداش بشم من جيگر كوچولومو. 36.gif

پ.ن: آرش داشت كرانچي ميخورد و با ABCD هاش بازي ميكرد چندتا دونه ته ظرفش مانده بود كه جلال آنها را خورد و تمام شد. ديديم

  • آرش ميگه: بابا جلال كرانچي ها كو؟!! خوردي؟!
  • بابا جلال گفت: بله پسرم.
  • آرش گفت: نوش جان !!! 35.gif
/ 5 نظر / 5 بازدید
مامان صفا

اي قربونه اين ريخت و قيافه بلال خوردت برم من. خوشگلكم. تو بزرگ بشي نبايد بري بيرون. چون همه دخترا را مي كشي.

مهين (مامان هانا)

دروغ چرا منم بلال می خوام . خوشگله به مامانت بگو برات اسپند دود کنه که انقدر ماهی

ثريا

نوش جونت . روزی سه وعده صبح و ظهر و شب واسش اسپند دود کنيد .