روز ورزش

امروز Sport Day کلاس اولیها بود. قلب

آرش و خانم معلمش میس کروان

ساعت 8:30 رفتیم مدرسه. تو سالن ورزش همه معلمها و بچه ها دسته دسته جمع شده بودند و به نوبت مسابقه میدادند.

و

 

بدون شرح چشمک

البته مسابقه ها طوری بود که همه برنده بودند و بازنده نداشتند. سه مرحله بود. مسابقه ماشین، پریدن در داخل ساک و مسابقه زیر

بچه ها واقعاً لذت بردند و حسابی خوش گذراندند.

فیلم مسابقه ماشین سواری

فیلم مسابقه سوم

بعد هم من و آرش دو تائی رفتیم امارات مال. اول رفتیم از Hallmark برای خانم معلمش کادو و کارت تولد گرفتیم. بعد بازیهای این هفته را تو Magic Planet انجام دادیم، بعد رفتیم ناهار و کلاس نقاشی.

این هم اثر هنری هفته قبل روی بوم که این هفته تکمیلش کردند.

/ 0 نظر / 8 بازدید