سه شنبه پرکار

سه شنبه وروجکم از 8 صبح تا 3 بعدازظهر که سر کلاس مدرسه بود. از 3 تا 4 هم تو کلاس ژیمناستیک مدرسه بود.

من نزدیک 4 مرخصی گرفتم و رفتم دنبالش. با هم رفتیم استخر. اولین جلسه کلاسهای تعطیلات ایستر بود و یک مربی جدید.

کلاس خصوصی بود و عین نیم ساعت را وروجک مشغول شنا بود. مربی جدیدش هم مثل مربی های قبلیش فوق العاده خوب بود. قلب من نهایت لذت را امروز از دیدن ماهی شدن شیطونکم بردم. مژه

وروجکی مشغول بالا رفتن از یک چوب راست

بعد از کلاس با هم رفتیم مارینا مال. ناهار(شام) خوردیم و 7 بود که رسیدیم خانه. بعد از تمرین پیانو، کمی فرانسه، نقاشی و البته فارســـــی وان  شیطونکم خوابید. ماچ

/ 0 نظر / 7 بازدید