شنبه خیلی شلوغ

امروز از آن روزهای بسیار پرکار بود. صبح زود بیدار شدیم و دوتائی راه افتادیم. آرش 8:30 تا 10 کلاس شنا داشت که مثل همیشه عالی و معرکه بود.

بعد سریع دوش گرفت و آماده شد. بدو بدو رفتیم برای جلسه اوّل کلاس ژیمناستیک.

و

چون هم اوّلین تمرینش بعد از سه ماه بود و هم بلافاصله بعد از یک ساعت و نیم بی وقفه شناکردن بود، بدنش حسابی خسته و کوفته بود. برای همین  فاصله ی بین تمریناتش یک گوشه ای پیدا میکرد و غش میکرد. 

بعد از کلاس ژیمناستیک، یک قرار در بانک داشتم که دوتائی رفتیم و یک ساعتی طول کشید. تمام که شد رفتیم امارات مال. ناهارش را همانجا خورد و راهی کلاس نقاشی شد.

اثر هنری جلسه اوّل Spinney Fish

/ 0 نظر / 4 بازدید