آرش باسواد + مهمان

آرش تا الان خواندن این کلمات  dad, big, a, the, in, the, this, bib, to, bag, kid, bed را یاد گرفته. شبها کتاب خواندن قبل از خواب خودش یک پروژه اساسی شده. دائماً دنبال این کلمه ها میگرده و تا پیداشون میکنه میگه و کلی هم ذوق زده میشه. قلب

5شنبه شب یک مهمان خیلی عزیز برامون آمد. عمو محمد دوست چندین و چند ساله باباجلال. با اینکه سفرشون خیلی کوتاه و کاری است، با این حال به ما در کنارشون خوش گذشت و جای خاله مرسده را کلی خالی کردیم.

دیروز که رفتم دنبال آرش، از میس دران خانم معلمش راجع به وضعیتش پرسیدم که گفت:

Today I was checking their birthdays. I was surprised when I saw Arash is too young and he is so advance for his age. He is Excellent.

ظاهراً آرش از همه بچه های دیگر کلاس کوچکتر است. بغل

این روزها حسابی سرکار گرفتار هستم و اصلاً فرصت اینترنت بازی ندارم دل شکسته

/ 0 نظر / 5 بازدید