آرش دون دونی

آرش شیطون

چند روزی بود که چندتا جوش  روی صورت آرش بود که امروز دیگه خیلی زیاد و نگران کننده شد. بعد از ناهار با هم رفتیم دکتر. گفت که حساسیت از نوع آلودگی با خاک، ماسه و یا یک همچین چیزی است. شربت Fenistil و پماد Cutivate و پماد Cetaphil (مرطوب کننده) داد. وزن وروجک 13.85 بود این یعنی گوش شیطون کر توی این یک ماه و اندی که از تعطیلات تابستانی برگشتیم یک کیلو چاق شده. ماچ

/ 0 نظر / 5 بازدید