بدون شرح

124vn78.jpg

بدون شرح 36.gif

/ 53 نظر / 5 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مژگان

سلام آرزو جون فکر کنم طاقت نياوردی ارش بردی پيش خودت

مامان پرهام

سلام ارزو جون اميدوارم پروژه تون زودتر تمام بشه ديگه نخوای از آرش دور باشی ببوس گل پسرت را

يکتا

سلام آرش جون اميدوارم که هيچ وقت از مامانت ديگه دور نشی. راستی چرا به من سر نمی زنی می دونم مامان آرزوت اين روزها خيلی سرش شلوغه. حق داره. اگه دوست داشتی منو لينک کنبازهم بهت سر می زنم مثل هميشهمواظب خودت باش