آخر هفته

سه‌شنبه آخرین روز ترم دوم مدرسه است. از چهارشنبه امتحانات ثلث دوم شروع می‌شه و آرش فقط ساعت امتحان می‌ره مدرسه و برمی‌گرده. این آخر هفته بیشتر امتحانات مربوط به کل هفته را مرور کردیم. 

یکی از دوستانِ صمیمی دوران دبیرستان‌م برای ماموریت کاری از استرالیا آمده امارات که امروز با هم قرار گذاشتیم. بعد از کلاس شنا و بدنسازی آرش رفتیم دنبال‌ش.

با هم رفتیم دبی مال. دو سه ساعتی قدم زدیم و کلی گفتیم و خندیدیم. جای همه‌ی دوستان آن دوران که نبودند خالی، خیلی خوش گذشت. کلی از شیطنتهای مدرسه یاد کردیم...

بعد از ناهار انیس را گذاشتیم مارینا مال و خودمون برگشتیم خانه. یکی دو ساعتی درس خواندیم و بعد با ترام رفتیم JBR برای کلاس پیانوی آرش. نقاشیهای سه بعدی هنوز سر جاشون بودند. این بار هوا روشن بود ولی من دوربین همراهم نبود.

خستگی و تمرین نکردن‌ش خانم معلم همیشه مهربون‌ش را امروز حسابی عصبانی کرده بود. چون به زمان کنسرت نزدیک شده و آرش آهنگ‌هایی که باید آنجا اجرا کنه را حسابی افتضاح زده بود!!!

/ 0 نظر / 13 بازدید