آخر هفته‌ای که گذشت...

پنج‌شنبه‌ای که گذشت آرش را از طرف مدرسه با همکلاسی‌هاش بردند صحرا. از ساعت 4 تا 8 صحرا بودند و حدود ساعت 9 رفتیم مدرسه دنبال‌ش.

همان روز در مدرسه، انتخابی تیم فوتبال زیر دوازده سال مدرسه بود که چون آرش لباس و کفش ورزشی مناسب همراه‌ش نبرده بود، نتونسته بود شرکت کند و حزو نفرات انتخابی نبود. از آنجائی‌که فوتبال را عاشقانه دوست داره، همین حال‌ش را حسابی گرفته بود و باعث شده بود که از صحرا لذت نبره و ضمن اینکه کل آخر هفته هم بهانه‌گیر و غمگین بود.

جمعه را به تمیزکاری گذراندیم. فقط غروب که باباجلال از سر کار آمد، قدم زنان رفتیم مارینا واک و Nandos.

شنبه 7 صبح تا 10:15 آرش کلاس شنا و بدن‌سازی داشت. بعد رفتم دنبال‌ش و برگشتیم خانه. امتحانات فردا را مرور کردیم و بعد رفتیم JBR. بعد از ناهار دوتایی رفتیم سینما. انیمیشن کارتونی The Good Dinosaurرا تماشا کردیم.

بسیار زیبا و جذاب بود ولی باید اعتراف کنم که یکی دو جاش بسیار گریه‌دار بود و هر دوتامون گریه کردیم.

بعد از سینما هم رفتیم کلاس پیانو.

/ 0 نظر / 24 بازدید