آنچه که گذشت

امتحانهای آرش ۵شنبه تمام شد و بعید میدونم نتایج چندان جالبی از توش در بیاد. البته امیدوارم که حسم اشتباه کرده باشه!!!!

۵شنبه سر کلاس پیانو تمرین کنسرت را کرده بودند. ادای احترام اول و اجرای بعدش را. آرش به معلمش اصرار کرده بوده که اجرای اول باشه وقتی میس بت ازش پرسیده بود که نمی ترسه با اطمینان گفته بود که نه! ولی من پسر خجالتی خودم را بیشتر میشناسم و میدونم که موقع اجرا یک بازی ای در خواهد آورد.

آرش و دندونهایی که خودش اقرار کرد شبیه دندونهای باب اسفنجی شده

جمعه تا دو کلاس من طول کشید. چون با ماها و فاطمه دبی مال قرار داشتیم بدو بدو حاضر شدیم و راه افتادیم. کادوی تولدشون را با اینکه حسابی بیات شده بود دادیم.

بعد از ناهار و بعد از مدتها رفتیم سینما. فیلم Rio که انیمیشن خیلی قشنگی بود و کلی لذت بردیم.

بعد هم یک دوری با بچه ها زدیم، ماها را رسانیدم خانه و برگشتیم. آرش توی راه خوابش برد.

/ 0 نظر / 5 بازدید