روز ملی امارات

امروز دوم دسامبر که روز ملی امارات بود و ما تعطیل بودیم تا نزدیک ظهر استراحت کردیم. بعد از صبحانه با آرش آماده شدیم و دوتایی رفتیم لامسی پلازا. هم یک دوری زدیم هم آرش یک سری کتاب و کاغذ اُرگامی میخواست خریدیم. این روزها عشقش شده درست کردن چیزهای مختلف با کاغذ. 

هفته پیش با باباجلال از Y o u t u b e روش درست کردن ستاره ِ نینجا را یاد گرفتند و الان کلی ستاره کاغذی داریم یک طبقه، دو طبقه، تک رنگ، دو رنگ .... نیشخند

چند وقت پیش برای آرش یک دوچرخه گرفته بودیم که منتظر باباجلال بودیم تا سرش خلوت بشه و بهش دوچرخه سواری را یاد بده. از آنجائیکه باباجلال خیلی گرفتار است و هنوز فرصت آموزش پیش نیامده، برای همین تصمیم گرفتم از این تعطیلی استفاده کنم و خودم آموزش را شروع کنم.

برگشتنه رفتیم پارک الصفوح. هوا معرکه بود، باد خنکی می وزید و از گرما و رطوبت هم اصلاً خبری نبود. مسیر 500 متری را یکی دو بار رفتیم. من که زود از نفس افتادم و آرش هم از 500 متر فکر کنم 100 متری را خودش دوچرخه سواری کرد ولی هنوز کامل یاد نگرفته.

از آنجائیکه من هم بدنم حسابی تنبل شده، زود از نفس و کتف و کول افتادم و خسته و هلاک ولی خوشحال برگشتیم خانه.

زودی شام آرش را دادم و خوابوندمش تا فردا با هم بریم سر کار متفکر

/ 0 نظر / 68 بازدید