اولین شنبه ماه نوامبر

امروز طبق معمول همه شنبه های اول ماه من رفتم شرکت و آرش هم با باباجلال رفت سرکار. نزدیک ساعت 1 رفتم دنبالش و با هم رفتیم Emirates Mall.

اول ناهار خوردیم، بعد رفتیم کلاس نقاشی.

اثر هنری این هفته وروجک خان به قول خودش یک River است

بعد هم رفتیم Magic Planet. سه بازی این هفته را انجام دادیم.

شیطونکم تازگیها عاشق ژیمناستیک شده و تا یک جا پیدا میکنه مشغول تمرین میشه.

تمرین در فروشگاه Crate & Barrel

بعد خرید هفتگی را انجام دادیم و برگشتیم خانه.

تا من شام را حاضر کنم بازی کرد و Tweenies تماشا کرد. بعد با هم دوباره HandWriting را تمرین کردیم تا اینبار دیگه نمره خوبی بگیره.

/ 0 نظر / 7 بازدید