ایران ایران هی هی

ایران 1 هورا- امارات 1هورا

آرش و کیان و کسرا در ورزشگاه آل مکتوم قلب

درست دقیقه نود ما امروز تصمیم گرفتیم بازی ایران و امارات را بریم. خلاصه راه افتادیم با دو تا از همکارامون رفتیم سمت باشگاه النصر. یک ربعی از بازی گذشته بود که موفق شدیم وارد باشگاه بشیم. آرش که حسابی کیف کرد و با اینکه اوائلش حتی نمیگذاشت من ایران را تشویق کنم ولی آخراش دیگه یخش کامل باز شده بود و حسابی تیم ایران را تشویق میکرد.

دیدن مسابقه فوتبال از نزدیک، یک تجربه جدید و بسیار دلچسب بود. خداراشکر که نباختیم و تجربه شیرین این دیدار به کاممون تلخ نشد. مژه

نمائی از بازی یول

نمائی از تماشاگران ایرانی تشویق

دو دو رو دو دو دو  ایران بغل

پ.ن.1: گلوم الان حسابی درد میکنه! از بس که جیغ زدم. ابله

پ.ن.2: وروجکم امروز مهدکودک رفتنی گریه نکرد و خودش گفت: مامان دیدی امروز گریه نکردم. دیگه آقا شدم. چشمک

/ 0 نظر / 6 بازدید