این روزها

این روزها حسابی شلوغ پلوغ هستیم. آرش درس‌هاش شدید سنگین و پرفشار شده و خودش هم افت محسوسی در نمرات‌ش داره. هفته‌ای 12 تا حدوداً امتحان داره و با وجود 12 ساعت کلاس شنا و بدن‌سازی هماهنگی برای خواندن‌شون خیلی سخت شده است.

تنها تفریح این روز شنبه‌هاست که کلاس پیانو داره. معمولاً زودتر می‌ریم دبی مال. ناهار را با هم می‌خوریم و سینما هم اگه شد می‌ریم و فواصل بین‌ش را هم کتاب داستان هفتگی‌ش را می‌خوانیم.

هفته پیش انیمیشن کارتونی The son of Big Foot را رفتیم دیدیم و هر دو خیلی دوست‌ش داشتیم.

/ 0 نظر / 109 بازدید