سینما

شنبه‌ی گذشته آرش و دنیل خودشون برای خودشون قرار سینما گذاشتند. منم به شرطی که آرش درس‌هاشو تمام کنه، قبول کردم. نزدیک ظهر رفتیم دنیل را از خونه‌شون برداشتیم و رفتیم امارات مال. اول ناهار خوردیم و بعد براشون بلیط سینما و پاپ کورن و اینا گرفتم و فرستادم‌شون فیلم Skyscraper، خودم هم از فرصت استفاده کردم رفتم کارفور خرید هفتگی.

تقریبا همزمان کارمون تمام شد. بدو بدو رفتیم دنیل را گذاشتیم خونه‌شون و برگشتیم خانه تا برای یک هفته‌ی پر از امتحان و درس و کلاس شنا آماده بشیم.


/ 0 نظر / 318 بازدید