آرش خواب آلوده

درست از بعد از اینکه آرش داروهاش قطع شده، حسابی خواب آلوده شده. مهدکودکش را دیگه دوست نداره و یکسره گریه میکنه یا میخوابه. امیدوارم این اگر تأثیر داروست یا اگر تأثیر مریضی اش است یا هر چیز دیگری هست زودگذر باشه و از وجودش دور بشه. وروجک تبدیل به یک پنبه خواب آلود شده و اثری از وروجکی در وجودش نیست.دل شکسته

/ 0 نظر / 5 بازدید