آرش بیمار

امروز پنجمین روز بیماری، آرش را مهد نبردم، رفتیم دانشگاه تا ساعت 4 بودیم. چشمهای آرش خیلی بدجور قرمز و مریض بود. دوباره با هم رفتیم دکتر. دوباره چک شد. دکتر گفت: ادامه همان ویروس است. برای چشمش آنتی بیوتیک داد. گفت: اگه تا دو روز دیگه تب کنه براش آزمایش خون انجام میدیم. همش خدا خدا میکنم که دیگه این تب لعنتی بره و نیازی به آزمایش و این طور چیزها نباشه. طفلکم حسابی ضعیف شده. دل شکسته

/ 0 نظر / 5 بازدید