گزارش یکی دو روز اخیر

دوشنبه 27 ژوئن 2011 آخرین روز مدرسه آرش است و شیطونکم قرار نیست که هیچ کتابی با خودش ببره فقط بازی و شیطنت و از این بابت کلی خوشحال است.

دیروز صبح مامانی ثریا آمدند و کلی خوشحالمون کردند. جلال رفت فرودگاه دنبالشون و بردشون خانه و برگشت سر کار. ساعت 7 بعد از کار برگشتیم خانه و دیدیمشون.

شب با نیما و مامانی رفتیم JBR. کمی قدم زدیم و گشتیم و برگشتیم خانه که آرش زود بخوابه و برای آخرین روز مدرسه آماده بشه.

شنبه شب هم با نیما رفتیم دبی مال. رقص نور و آب اینبار آهنگ مایـــکـــل جکـــسون بود و خیلی زیبا و هماهنگ با آهنگ بود.

دندوناشـــــــــــــــــــــو متفکر یکی از یکی کج و کوله تر درآمده!!!

آخرین اثر هنری ترم بهار ِ آرش ماچ

کلاسهای نقاشی دیگه تا شروع دوباره مدرسه ها و شهریورماه تعطیل شد. بای بای

پ.ن: خاله نیلوفــــــــــــــــــــــــر آخه این کارها چیه که شما میکنین؟!! کلی من را خجالت دادین. دستتون درد نکنه. ماچ

/ 0 نظر / 5 بازدید