این روزها

این روزها دارند تند تند می‌گذرند. آرش تا الان چند تا از امتحانات پایانی ترم اول را داده و بقیه امتحانات هفته آینده به صورت روزی سه چهارتا برگزار میشه. تنها فرقی که امسال با سال‌های قبل داره اینه که دیگه تمام روز مدرسه نیستند و باید ساعت امتحان بروند مدرسه و امتحانات‌شون که تمام شد، برگردند خونه. این خودش برای ما یعنی مصیبت!!!! به خاطر اینکه هر جفت‌مون سر کار هستیم و باید ببینیم چطور میتونیم برنامه‌ریزی کنیم.

ترم اول تا الان سه تا مورد انضباطی داشته. یکی مربوط به همان هفته اول ترم است که حواس‌ش به درس نبوده و دوتای بعدی را هم این اواخر گرفته. یکی برای اینکه دفتر یادداشت‌ش کامل نبوده و دیگری هم برای بازی در کلاس انگلیسی!!!

از نظر درسی نسبت به اوایل ترم خیلی بهتر شده و دیگه تقریباً جا افتاده ولی چون همیشه همه نمرات‌شون با هم جمع میشه، نمره‌های اون اوائل را دیگه نتونست جبران کنه و هنوز معدل‌ش از 95 پائین‌تر است. با این حال ریاضی‌ش خیلی قوی شده و من از این بابت خیلی خوشحالم. به راحتی عملیات را ذهنی انجام میده. به طور محسوسی با سالهای قبل فرق کرده. 

/ 0 نظر / 5 بازدید