گزارش آخر هفته

جمعه بعدازظهر باباجلال سرگیجه داشت و برای اولین بار من و آرش دوتائی رفتیم کلاس فوتبال. سعی کردم با GPS و از یک مسیر کوتاه تر برم که سر از جاده راس الخیمه درآوردم و دیگه وقتی داشتم فکر میکردم که واقعاً گم شدیم و هیچکدام از تابلوها آشنا نیست!!! ، دیدم که مدرسه Repton سمت راستمون است و GPS بیچاره درست ما را هدایت کرده. نیشخند

کلاس فوتبال مثل همیشه سرشار از شادی و نشاط بود و آرش از لحظه لحظه اش لذت برد.

بعداز کلاس هم زودی برگشتیم خانه.

شنبه صبح زود بیدار شدیم و رفتیم استخر. یک ساعت بی وقفه طول استخر را شنا کرد و آخراش دیگه حسابی از نفس افتاده بود.

بعد از استخر رفتیم کلاس ژیمناستیک. برای اولین بار بعد از Hand Stand - Bridge تونست از حالت Bridge با کمک دستهاش روی پاهاش بایسته و بلند شه که کلی مورد تشویق خانم مربیش قرار گرفت. تشویق

شنبه بعدازظهر کلاس نقاشی داشت که کار این چند هفته را تمام کردند و این هم اثر هنری جدید آرش خان:

بعد از کلاس هم خرید هفتگی را انجام دادیم و خسته و هلاک برگشتیم خانه. 

/ 0 نظر / 4 بازدید