کارنامه دوره ای اول ترم دوم کلاس سوم

کل هفته باباجلال گرفتار یک سمینار بود و آرش هر روز بعد از مدرسه آمد شرکت ما. نسبت به قبل که کل شرکت را بهم میریخت و یکسره مشغول شلوغ کردن و سرو صدا بود، بزنم به تخته خیلی آقاتر شده تمام مدت یا برای خودش با کاغذ بوم رنگ و ... درست کرد و یا لاک پشتهای نینجا را تماشا کرد.

امروز کارنامه دوره ای اولش را گرفت و اینبار هم با معدل 97 شیطونکم Outstanding است. یکی از دو نفری بود که بالاترین نمره را در کلاسشون گرفته بودند. معلمش بهش گفته بود که بهش افتخار میکنه.

تنها موردی که زیر 90 بود گرامر انگلیسیش بود که در تشخیص فعلها و فعلهای کمکی اشتباه کرده بود و باید کمی باهاش تمرین کنم. 

آفرین به تو مرد کوچک من تشویقتشویقتشویق. من و بابا جلال هم بهت افتخار میکنیم. قلب

/ 0 نظر / 5 بازدید