آرش ِ شیرین زبان ِ باهوش

306995342.jpg

آرش سر کار مامان آرزو 24.gif

شمارش معکوس تولد وروجک شروع شده 113.gif فقط و فقط ۶ روز دیگه به تولد سه‌سالگی عزیزدلم مانده.36.gif

  • دیشب وروجک در حال خوردن شیر بود که من سر رسیدم. گفت: مامان آرزو؟ میدونی من چی دارم میخورم؟ من: چی پسرم؟ آرش: حلیب میخورم دیگه 10.gif من: 13.gif13.gif13.gif
  • آرش از مامان ثریا کیف من را میخواست. مامانم بهش گفتند: آرش مالیات داره. یک بوس محکم بده تا کیف را بهت بدم. آرش نق زد و بوس نداد. مامانم هم کیف را بهش دادند. بلافاصله با لبخند پیروزمندانه گفت: مامان ثریا! 66.gif دیدی مالیات نداشت. 66.gif
  • روز شنبه با هم رفته بودیم سر کار. من حسابی کار داشتم و آرش هم روی میز کنار من نشسته بود و هی صحبت میکرد. من هم غرق کارم بودم. یک آن صورت من را در دستش گرفت و گفت: مامان آرزو اصلاً من را می‌بینی؟!!!!!!! 22.gif من: بله پسرم 10.gif30.gif

آرش در صحارا سنتر

113.gif و امّـــــــــــــا خبر خوب اینکه ما فردا شب برمیگردیم ایران. 113.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید