گواهی حرکات موزون + آسیب دیدگی

پ.ن: سه شنبه نزدیک ظهر گوشیم زنگ خورد و شماره مدرسه را که دیدم ناخودآگاه بند دلم پاره شد. خلاصه جریان از این قرار بود که موقع توپ بازی انگشت حلقه سمت چپش آسیب دیده و خداروشکر نشکسته فقط ضرب دیده. براش باندپیچی کرده اند و امروز تازه تونستم ببینم که بند انگشتش حسابی کبود و یک کمی ورم کرده ولی میتونه انگشتش را تا کنه. با این حال کی موفق بشیم باند پیچی را باز کنیم خدا میدونه از بس که بچه مون آقای شجاع است. چشمک

/ 0 نظر / 101 بازدید