فقط خدا

فقط خدا

کسي که به روي درس هاي زندگي آغوش گشايد و خود را با پيش داوري تغذيه نکند همچون برگ سفيدي است که خداوند کلمات خود را بر آن مي نگارد. 06.gif

آن که همواره با بدبيني و پيش داوري به جهان مي نگرد همچون برگي نوشته شده است که کلامي جديد بر آن نوشته نخواهد شد. 38.gif

خود را نگران آن چه مي داني يا نمي داني نکن. نه به گذشته بينديش و نه به آينده فقط بگذار دستان خدا هر روز شگفتي هاي اکنون را براي تو بياورند. 41.gif

اگر ميخواهيد عكسم را از نزديك ببينيد اينجا كليك نمائيد. روز خوبي داشته باشيد.

/ 1 نظر / 7 بازدید
fafa

سلام...خيلی آرش فسقلی ماه شده...ببوسش...