گزارش تعطیلات

تعطیلاتمون بالاخره به چشم برهم زدنی تمام شد. از فردا صبح زود دوباره باید بریم سر کار و کار از نو و روزی از نو. آرش البته تا هفته دیگه یکشنبه تعطیل است و فردا و پس فردا با باباجلال میره سر کار.

یکشنبه باباچلال یکی دو ساعتی باید میرفت سر کار. آرش هم باهاش رفت و من کمی خرید داشتم انجام دادم و برگشتم دنبالشون. رفتیم جای همگی خالی Nandos ناهار خوردیم و برگشتیم خانه.

تازه رسیده بودیم خانه که متوجه شدیم توفیق اجباری شامل حالمون شده و دو تا بلیط VIP کنسرت داریوش و فرامرز اصلانی را یکی از دوستان هدیه داده که من و ماهـــا و آرش رفتیم.

داریوش

فرامرز اصلانی

جای همگی خالی محشر بود. آرش هم آخرهای کنسرت تو آن همه سر و صدا خوابید.

آهنگ آینه

کنسرت که تمام شد با ماهـا برگشتیم خانه ما.

دوشنبه تا ظهر که تقریباً خواب بودیم. آرش با باباجلالش رفت استخر و برگشت بعد فاطمه آمد و رفتیم جمیرا بیچ پارک.

خیلی خیلی شلوغ بود. ناهار خوردیم. آرش یک کمی فوتبال بازی کرد و برگشتیم خانه.

سه شنبه هم تا بعدازظهر خانه بودیم. نیما را بعدازظهر بردیم فرودگاه و ماهـا را رساندیم دبی مال پیش مامان و باباش و خودمون برگشتیم خانه.

/ 0 نظر / 9 بازدید