Hamilton Aquatics Winter Long Course

b_104115.jpg

مسابقات Hamilton Aquatics Winter Long Course - Dubai Open جمعه و شنبه (هفتم و هشتم دسامبر) در استخر 50 متری باشگاه حمدان برگزار شد.

b_081544.jpg

آرش در مجموع هشت مسابقه در دو نوبت صبح و بعداز ظهر در هر دو روز داشت و باید تو گروه سنی 13 ساله‌ها مسابقه می‌داد. از هشت مسابقه رکورد خودش را در شش مسابقه شکست و در دو مسابقه یک کوچولو رکوردش را اضافه کرد. در رشته‌ی 200 متر پروانه هم سوم شد و مدال برنز گرفت.

b_083421.jpg

و

b_081738.jpg

و

b_165229.jpg

رکوردهای آرش در تاریخ هفتم و هشتم دسامبر 2018:

روز اول

 • نوبت صبح
 • 100M Fly - رکورد ورودی: 1.12.47 - رکورد کسب شده: 1.10.43 - بهبود رکورد: 2.04 ثانیه
 • 200M Free - رکورد ورودی: 2.28.92 - رکورد کسب شده: 2.27.74 - بهبود رکورد: 1.18 ثانیه
 • نوبت بعدازظهر
 • 200M Fly - رکورد ورودی: 2.48.96 - رکورد کسب شده: 2.43.06 - بهبود رکورد: 5.90 ثانیه
 • 100M Free - رکورد ورودی: 1.07.16 - رکورد کسب شده: 1.06.32 - بهبود رکورد: 0.84 ثانیه

روز دوم

 • نوبت صبح
 • 50M Fly - رکورد ورودی: 31.86 - رکورد کسب شده: 32.29 - افزایش رکورد: 0.43 ثانیه
 • 100M Back - رکورد ورودی: 1.16.13 - رکورد کسب شده: 1.16.21 - افزایش رکورد: 0.08 ثانیه
 • نوبت بعدازظهر
 • 200M IM - رکورد ورودی: 2.48.53 - رکورد کسب شده: 2.44.27 - بهبود رکورد: 4.26 ثانیه
 • 50M Free - رکورد ورودی: 30.43 - رکورد کسب شده: 30.14 - بهبود رکورد: 0.29 ثانیه


/ 0 نظر / 126 بازدید