Hamilton Aquatics Development Series - 14 December 2018

x_083627.jpg

آخرین مسابقات ترم اول، مسابقات Hamilton Aquatics Development Series بود که روز جمعه در استخر 25 متری ورزشگاه حمدان برگزار شد. خوبی این مسابقات این بود که دغدغه‌ی امتحانات هفته‌ی بعد آرش را نداشتیم و درست در شروع تعطیلات سه هفته‌ای زمستانی برگزار شد.

x_160206.jpg

آرش 6 مسابقه در دو نوبت صبح و بعدازظهر داشت و در گروه 13 سال به بالا باید مسابقه می‌داد.

نوبت صبح

  • 100M Back - رکورد ورودی: 1.14.93 - رکورد کسب شده 1.11.79 - بهبود رکورد: 3.14 ثانیه - مدال طلا
  • 50M Breast - رکورد ورودی: 44.70 - رکورد کسب شده 39.70 - بهبود رکورد: 5 ثانیه
  • 200M Free - رکورد ورودی: 2.25.72 - رکورد کسب شده 2.20.96 - بهبود رکورد: 4.76 ثانیه

نوبت بعدازظهر

  • 50M Free - رکورد ورودی: 29.63 - رکورد کسب شده 29.18 - بهبود رکورد: 0.45 ثانیه
  • 100M Free - رکورد ورودی: 1.05.56 - رکورد کسب شده 1.04.45 - بهبود رکورد: 1.11 ثانیه 
  • 200M IM - رکورد ورودی: 2.45.33 - رکورد کسب شده 2.37.16 - بهبود رکورد: 8.15 ثانیه - DQ

b_155953.jpg

این مسابقات یکی از بهترین نمایش‌های این چند وقته آرش بود و بسیار زیبا و باانگیزه شنا کرد. هم‌تیمی قدیمی‌ش آنتونیو از تیم اسپیدو را با اینکه درست یک سال ازش بزرگتر است، در همه‌ی مسابقاتی که دو تایی داشتن شکست داد. 

x_101223.jpg

در 100 متر کرال پشت مدال طلا گرفت و در 200 متر مختلط انفرادی هم همینطور ولی به دلایل نامشخصی DQ شد. در نتیجه مدال را نتونست بگیره و رکوردش هم ثبت نشد. کل لذت روزش از بین رفت و خیلی حال‌ش گرفته شد. با این حال خیلی عالی بود و من حسابی لذت بردم.

b_175633.jpg

/ 1 نظر / 299 بازدید