مامان عینکی

از 5شنبه تو شرکت انبارگردانی شروع شد. تصمیم روسا بر این شد که استثنائاً شنبه این هفته را بیائیم سرکار و به جاش دوشنبه تعطیل باشیم. سه شنبه هم که اول ژانویه است و همه جا تعطیله.

دیروز بعد از کلاس فارسی آرش با مامان اینا رفتیم سیتی سنتر. چند ساعتی گشتیم و خرید هفتگی را انجام دادیم. هشت شب رسیدیم خانه.

امروز یک ساعتی مرخصی گرفتم و رفتم دکتر چشم پزشک و بعد از 15 سال که با لیزیک از شر عینک راحت شده بودم، دوباره عینکی شدم.  یول البته فقط موقع استفاده از کامپیوتر. (پیریه و هزار دردسر چشمک

/ 0 نظر / 4 بازدید