گزارش پایانی سفر = شماره پنج

سلام سلام صد تا سلام

ادامه گزارش سفر: چهارشنبه شب منزل عمومحمد دعوت بودیم. دالتونها تا آنجا که در توان داشتند شیطنت کردند و خوش گذراندند. بعد هم برای خواب، رفتیم منزل خاله الهه. وروجکها هر سه در راه غش کردند و صبح روز بعد شیطنت را آغاز کردند.

پنج شنبه (سیزده بدر) بعد از صبحانه رفتیم منزل مامانی ثریا چمدان هایمان را با دلی غمگین بستیم و رفتیم منزل مامان بزرگ.

آرش و آوا

آرش و آوا و بردیا

تا ساعت 8 آنجا بودیم و بعد از خداحافظی ناراحتگریهدل شکسته رفتیم منزل خاله الهه.

دالتونهای غمگین

سیزده را در کردیم و برگشتیم خانه مامانی ثریا. تا نیمه شب مشغول جمع و جور و بستن و ... بودیم و صبح بعد از صبحانه و خداحافظی   با بابابو رفتیم فرودگاه.

پرواز خیلی وحشتناک بود ولی شکر خدا سالم رسیدیم دبی.

دوباره روز از نو، روزی از نو ماچ

پ.ن: عمه شراره جون تولدت مبارک  با آرزوی بهترینها

/ 0 نظر / 5 بازدید