آخر هفته پرکار و پربار

5شنبه کلاس پیانو را به خوبی برگزار کردیم. بعد از کلاس یک کمی خرید کردیم و تندی آمدیم خانه تمیز کاری چون ماها قرار بود شب بیاد پیشمون بمونه.

آرش که کلی ذوق زده بود و 12 دیگه از خستگی بیهوش شد.

جمعه صبح معلم فارسی ش آمد و از پیشرفت پسرک راضی بود. بعد از کلاس و صبحانه، ماهـا و بابا جلال را رساندیم دانشگاه. من و آرش هم رفتیم تولد همکلاسی آرش در Fun Corner. یکی دو ساعتی با همکلاسیهاش بازی بازی  و شیطنت کرد و لذت برد.

بعد برگشتیم خانه. کمی استراحت کردیم تا معلم فرانسه آمد. بعد از کلاس فرانسه رفتیم دنبال باباجلال و نیما را بردیم دکتر و برگشتنه ماها را هم برداشتیم و آمدیم خانه.

شنبه صبح ماها و باباجلال را دوباره رساندیم سر کار و رفتیم کلاس ژیمناستیک که محشر بود. شیطونکم واقعاً پیشرفت کرده.

و

برای اولین بار برای آرش وقت چکاپ دندان گرفته بودم. از تنبلی، گرفتاری و از آنجاییکه خودم از دندانپزشکی وحشت دارم تا حالا نبرده بودمش. نتیجه معاینه و عکس 4 تا خال کوچولو و یک دندان نسبتاً خراب بود که باید تو سه جلسه درست بشوند!

آقای شجاع خیلی راحت نشست و آخراش که دیگه فلوراید را گذاشت روی دندوناش و 4دقیقه باید قالب تو دهنش میموند دیگه بهانه میگرفت که زودتر تمام بشه.

نیم ساعت بعدش هم سخت بود چون نباید چیزی میخورد و آب دهانش رو قورت میداد که خودش پروژه ای بود.

بعدش رفتیم امارات مال. آرش کلاس نقاشی داشت.

این اثر هنری این دو هفته که من خیلی دوستش دارم.

بعد رفتیم آرایشگاه موهای شیطونکم را کوتاه کردیم.

بعد از آن برگشتیم خانه. کمی استراحت کردیم. تند تند شامش را حاضر کردم. بعد بردمش استخر. چند دقیقه شنا کرد و رفتیم سونا خستگی روزانه را در کردیم و برگشتیم بالا.

فیلم آرش ژیمناستیک کار 

/ 0 نظر / 6 بازدید