عموپورنگ و امیرمحمد در دبی

آرش در سالن باشگاه ایرانیان

دیشب عمو پورنگ و امیرمحمد باشگاه ایرانیان دبی برنامه داشتند. من و آرش ساعت 8 در آمدیم. یک ساعتی منتظر تاکسی بودیم،هرچه ایستادیم کسی سوارمون نکرد. هرکاری کردم وروجک حاضر نشد برگردیم بالا. دوست داشت بره برنامه را ببینه. تا میگفتم بریم بغض میکرد و گریه میکرد. از آنجائیکه البته جوینده یابنده است، لطف خدا شامل حالمون شد و آخر سر با مصیبت ماشین گیر آوردیم و درست به موقع رسیدیم باشگاه ایرانیان. ساعت 9:30 برنامه شروع شد. از دوستهای آرش، اوستا جون و عسل جون هم بودند.

آرش در حال حرکت موزون

یک ربع اول آرش مثل آقاها نشسته بود و ازجاش تکان نمیخورد، بعد دیگه گرم شد و شلوغ‌بازی و حرکات موزونش شروع شد. چشمک

حرکات موزون چشمک

آرش و اوستا جون

آرش و اوستا جون ماچ

آرش بلا

شیطونک بلای ما ماچ

این فیلم هم تقدیم به رادین جونم چشمک خاله مهرک خیلی جای شما را خالی کردم ماچ

آخر برنامه هم عموپورنگ از کوچولوها خواست برای همه دعا کنند.

آرش و عسل جون در حال دعا کردن

آرش و عسل جون، زیبا و معصوم در حال دعا کردن ماچ

جای همه شما خالی، خیلی خیلی خیلی خوش گذشت. هورا

/ 0 نظر / 4 بازدید