این روزها...

این روزها مثل همیشه به درس، امتحان، شنا و البته بسکتبال می‌گذره. آرش شکر خدا این دو هفته حسابی نمرات‌ش معرکه شده و بیشتر از 20 تا 100 در امتحانات گرفته و معدل‌ش را تا الان که هفته‌ی نهم ترم دوم است نسبت به ترم قبل کمی بالا برده.

بسکتبال را هم با علاقه‌ی بسیار زیادی پیگیری می‌کنه. 5شنبه و شنبه عصرها 1:30 تمرین تیمی داره و جمعه‌ها یک ساعت با مربی‌ش تمرین خصوصی می‌کنه. مسابقه را هم هر هفته می‌بازند و کلی حال‌ش گرفته میشه ولی خب دست تنها کاری از دست‌ش بر نمیاد. مسابقه‌ی اول دو نفر بودن که خوب بودند ولی مسابقه‌ی دوم اون یکی هم نیامده بود و فقط آرش بود. 9 امتیاز هم در بازی گرفت ولی کافی نبود و باز باختند.

این آخر هفته مسابقات Middle East Championships شنا است و آرش این سری با اینکه هنوز 12 سالش است ولی چون سن تا آخر دسامبر 2018 حساب میشه افتاده تو گروه 13-14 ساله‌ها و عملا شانسی نداره و فقط باید به بهبود PBش فکر کنه. سه مسابقه‌ی 50 و 100 متر پروانه و 200 متر IM را دارد./ 0 نظر / 393 بازدید