گزارش دو روز آخر تعطیلات

جمعه صبح ساعت 10 بیدار شدیم و بلافاصله با آرش مشغول ریاضی خوندن شدیم. دو ساعتی طول کشید تا تمام قسمتهای امتحان یکشنبه را مرور کردیم. من حیران با آرش کار میکردم و باورم نمیشد آنچه که داشتم میدیدم.

جمع دورقمی با دورقمی، شکلهای متقارن و نامتقارن، مسئله های حمع و تفریق، مکعب، کره، استوانه و ... و یا اینکه اشکال مختلف چند تا ضلع و گوشه دارند، گراف و پای و مسئله های مربوط به آنها!!! ... با اینکه خیلی ساده و قشنگ براشون توضیح داده بودند ولی فکر کنم خیلی زود براشون شروع کردند!! متفکر

شب با با یکی دو تا از همکاران قدیمی رستوران دعوت بودیم. برای همین آماده شدیم و رفتیم دبی مال. ماهـــا هم آمد. اول رفتیم برای دخترشون یک کادو بگیریم که وسوسه کار دستمون داد و برای خودمون هم یکی گرفتیم.

این هم نی نی جدید خانه ما

واقعاً طبیعی و دوست داشتنی است!!!

بعد هم رفتیم سینما. فیلم Just Go With It. کمدی و بسیار زیبا بود. کلی جای همگی خالی خندیدیم. بعد از فیلم رفتیم رستوران و شب خیلی خوبی را در کنار دوستان قدیمی گذراندیم.

شنبه صبح هم آرش رفت مدرسه کلاس تکواندو و شنا. ساعت 10:30 رفتم دنبالش با هم رفتیم دنبال یک سری خرید و بعد رفتیم آرایشگاه. موهاشو کوتاه کردم.

بعد بدو بدو رفتیم خانه. وسائلمون را برداشتیم و راهی عکاسی شدیم و عکسهای شش سالگی را بیست روز مانده به تولدش گرفتیم. خانم عکاس کیف کرده بود از وروجکی آقای آرش خان و ژستهای خوبش.

این هم پایان سه روز تعطیل به سرعت برق و باد. فردا دوباره کار از نو روزی از نو. 

فیلمهای تمرین ریاضی قلب

/ 0 نظر / 8 بازدید