تبلیغ هتل آتلانتیس

آرش با اینکه هنوز سرفه می‌کنه و آب‌ریزش بینی داره ولی شکرخدا خیلی بهتر شده. این چند روز تمرینات شنا را کامل قطع کردیم تا حالش خوب بشه، یکی دو روز هم از مدرسه غیبت کرد.

دیروز ساعت 5 صبح  Nasimi Beach - Hotel Atlantis بودیم. قرار بود آرش در تبلیغات هتل آتلانتیس شرکت کنه. دو بار برای Casting قبلاً رفته بودیم و آرش از بین یک گروه بلند بالا انتخاب شده بود. 

موضوع تبلیغ یک روزِ یک خانواده‌ی 4 نفره در ساحل بود و آرش پسر خانواده بود.

و

آرش و خانواده‌ی جدید چشمک

و

و

و

کارشون تا ساعت 10 صبح طول کشید. بعد از آن برگشتیم دوتایی شرکت ما و تا ساعت 5 سر کار بودیم. 

/ 0 نظر / 21 بازدید