کارنامه دوره ای دوم، ترم دوم، کلاس سوم

آقای وروجک کارنامه اش را گرفت و با اینکه اینبار هم با معدل 97 Outstanding شده و تمام نمره هاش به استثنای یکی بالای 90 است ولی همان یکی بسیار دور از ذهن و تامل برانگیز بود.

5شنبه وقتی باباجلال رفته بود دنبالش، آرش به من زنگ زد و گفت که معدلش 97 شده ولی صداش غمگین بود. (قرار بود اگه همه نمره هاش بالای 90 شد جایزه اش را خودش تعیین کنه ولی اگه حتی یکی هم زیر 90 بود من به سلیقه خودم جایزه را بگیرم) علت را که پرسیدم گفت همه نمره هاش بالای 90 شده بجز یکی که Almost Fail شده!!!!! منو میگی ابرو ؟!! ناخودآگاه درجا حالم گرفته شد. دل شکسته

آن یک درس درک مطلب انگلیسی بود. برگه اش را که دیدم اصلاً باورم نشد که این آرش است که برگه را پر کرده با این اشتباهات عجیب و غریب!!!! معلوم بود کاملاً حواسش جای دیگه ای بوده متفکر 

در هرصورت با اینکه زیاد مهم نیست و میدونم که دیگه تکرار نمیشه ولی خیلی عجیب بود متفکر برای اولین بار در کلاس سوم معدل ریاضی اش 100 شده که خیلی عالی است چون همیشه کلی بی دقتی میکرد.

/ 0 نظر / 5 بازدید