آرش بادقت

عسل مامان

آنروز توی سیتی سنتر تبلیغ عطر CK بود. یک برگه کوچولو معطر که روش نوشته بود CK دادند دست آرش. تو دستش بود و باهاش بازی می‌کرد. کمی بهش دقت کرد و گفت: مامان آرزو؟ این F نداره وگرنه میشد KFC. من: 13.gif41.gif41.gif41.gif

وروجک عاشق مک دونالد و  KFC است. تا یکجا آرمشون را میبینه با ذوق میگه و یقیناً هم همبرگر میخواد. 10.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید