کلاس شنا

سه شنبه آقای بی دندان ما راهی کلاس شنا شد. قلب

نسبت به هفته قبل کلاس بهتر بود.

لبش که در اثر افتادن با صورت روی زمین و شکستن دندانها زحم شده بود، دیگه خوب شده و اوضاع و احوال مرتبه فقط شیطون بی دندونم خیلی بامزه و زشت شده زبان

میگین نه؟!! اینم شاهد ماجرا یول

فرشته دندان هم سریع آرزوی آقای آرش خان را برآورده کرد و براش یک اسکیت انگشتی هدیه آورد.

و

شنبه آینده در مدرسه کنسرت است و قراره بچه ها سه تا آهنگ اجرا کنند. امروز صبح زودتر رفت مدرسه که به قول خودش Practice کنند.

پ.ن: مرسی از همه شما عزیزان که به وروجک ما رای دادین. من خودم از اینجا با 009820001124 فرستادم ولی نمیدونم که میرسه یا نه؟!! متفکر

/ 0 نظر / 7 بازدید