آرشی با یک بادمجان روی پیشانی + کتاب سال

چهارشنبه آخرین جلسه شنای آرش بود. چون جلسه آخر بود یک ربع اول شنای ترم را تمرین کردند و یک ربع دوم بازی روی یک Mat توی آب بود.

و

همه چیز خوب پیش میرفت  و آرش ِعاشق بازی هم حسابی لذت میبرد تا این که یک بار قرار شد بپره و مستقیم پرید با سر خورد به کف استخر.

و

اینجا بود که با یک بادمجان بزرگ روی پیشانی برگشت بالا. سریع  یک حوله پر از یخ گرفتیم و گذاشتیم روی پیشانیش. یک ساعتی خودش حوله را روی برآمدگی پیشانیش نگه داشت تا کم کم فروکش کرد و یک کبودی و ورم مختصر باقی ماند.

خدایا صدهزار مرتبه شکر که به خیر گذشت.

چند روز پیش رفتم کتاب سال مدرسه را گرفتم. تو Year Book / کتاب سال معمولاً کل وقایع و اتفاقات سال، مسابقات، نمایشها و ... ثبت میشه و عکس شاگردان هر کلاس و عکس همه فارغ التحصیلان و ... گذاشته میشه.

این سوّمین کتاب سال برای آرش بود و این هم عکس آرش و همکلاسی هاش در کلاس 2K:

/ 0 نظر / 6 بازدید