کلاس و تولد طلا

5شنبه بعد از مدرسه بلافاصله رفتیم کلاس شنا. امروز واقعاً قشنگ دست کرال را انجام میداد.

بعد از آن رفتیم مرکاتو ناهار خوردیم و یک گشتی زدیم. آرش تکالیف کلاس پیانو را انجام داد و از آنجا رفتیم کلاس. این هفته برای اوّلین بار آهنگ Mary had a little Lamb را تونسته بود بزنه و خیلی هیجانزده بود.

بعد از کلاس پیانو رفتیم دبی مال، اول کمی گشتیم تا آرش خوابید. بعد رفتیم سینما. این هفته فیلم The Backup Plan را دیدیم. کمدی درام قشنگی بود.

جمعه ظهر آرش تولد طلا، همکلاسی ش دعوت بود. امروز فهمیدم کلی بین دخترهای کلاسشون طرفدار داره.

جالبه خودش دیروز یک لیست بد و خوب نوشته بود. دیدم اسم همه دخترهای کلاسشون را توی خوبها نوشته + مجد و بقیه پسرها تو لیست بدها بودند.

دو ساعتی با همکلاسیهاش بدو بدو، بازی و شیطنت کرد و بعد برگشتیم خانه.

/ 0 نظر / 11 بازدید