آرش من

آرش و هلیا جون

عید سعید قربان برهمگان مبارک باد.

آرش و هلیا جون و بردیا جون

ما روز عید قربان رفتیم منزل دائی خلیل که عید اولشون بود. آرش آنجا با دوستانش هلیا، بردیا و رزا حسابی بازی و شیطنت کرد. کلی هم عکسهای مدل فشنی با هلیا انداخت. 

آرش و هلیا جون

آرش و هلیا

وقتی هلیا رفت، داشتم عکسها را تو دوربین نگاه میکردم، آرش آمد بغلم و گفت: مامان ببینم؟! حوصله ام برای هلیا خیلی تنگ شده!!

پ.ن: جواب تست آلرژی را هم گرفتیم. به هیچ ماده غذائی آرش آلرژی نداره فقط آلرژی داروئی به آمپی سیلین داره!

/ 0 نظر / 13 بازدید