شنا

آرش درون آب

آرش بیرون آب

سه شنبه و پنجشنبه این هفته شنا خیلی عالی برگزار شد. اشکالی که تو کرال هفته گذشته داشت، این بار حل شد و شیطونکم شنای کرال را درست انجام داد و مربیش خیلی ازش راضی بود.

 

شیرجه را هم که همیشه با کمک مربی انجام میداد، اینبار به تنهایی خودش انجام داد. 

 

توی کمپ این هفته هم آرش لوح فعالترین کمپر گروه فالکونها را گرفت.

بزنم به تخته، گوش شیطون کر، چشم بد دور آخر انرژی و وروجکی است. بغل

/ 0 نظر / 5 بازدید